Aansluitend op de werken in de Juffrouw Lamotestraat wordt er verder gewerkt tot aan de uitgevoerde boring onder de grote bassin. De leidingen worden aangelegd onder de brandweg links van blok 4 van De Poorterij, achterom het gebouw tot aan de boring in het park.

Door deze werken kan er nog beperkte hinder zijn in de Juffrouw Lamotestraat door werfverkeer.