Duurzaam

 • Minder uitstoot van het schadelijke CO2
 • Vermijdt het gebruik van fossiele brandstoffen zoals stookolie en aardgas
 • Helpt mee om de klimaatdoelstellingen te behalen
 • Betere luchtkwaliteit
 • Voor organisaties een manier om bij te dragen aan een duurzame stad

Betrouwbaar

 • Garantie op voldoende warmte voor iedereen, nu en in de toekomst. Gas en aardolie raken immers uitgeput.
 • Klanten zijn minder afhankelijk van andere leveranciers

Betaalbaar

 • Afnemers betalen nooit méér voor warmte dan voor verwarming met een centraleverwarmingsinstallatie

Wist je dit?

 • Dankzij het warmtenet Roeselare:
  • lig je in AZ Delta in ruim duizend bedden warm 
  • ontspan je enkele uurtjes heerlijk in het warme water in het Spillebad
  • heb je altijd warme handen en voeten in woonzorgcentra zoals Vincenthove en De Waterdam
  • is les volgen leuk
 • Een warmtenet is niet nieuw. De warmtenettechnologie is al decennia een succes in Nederland en de Scandinavische landen