Oververhit water van 180°C dat niet gebruikt werd voor de afstandsverwarming wordt in een gesloten circuit naar de ORC-installatie gepompt. Dit heet water zet een speciale vloeistof om tot een gas onder hoge druk (150°C). Dit product heeft dezelfde eigenschappen als stoom van 400°C en kan de turbine en vervolgens de alternator aandrijven. Op die manier produceert MIROM voldoende elektriciteit om te voldoen aan de behoefte van 5.000 gezinnen. De helft ervan wordt gebruikt voor elektrisch verbruik van de verbrandingsinstallatie. Na de turbine wordt het gas in de condensor door afkoeling terug vloeibaar gemaakt zodat deze opnieuw kan gebruikt worden. Die vloeistof is specifiek ontworpen om elektriciteit te kunnen maken met warmte van slechts 180°C. Deze installatie is in 2008 gebouwd en is een primeur in België.