Rookgaszuivering

De rook gassen verlaten de ketel op een temperatuur van circa 260°C. Na de ketel verlaagt ECO2 deze temperatuur verder tot 205°C. Zo wordt extra energie gerecupereerd en werkt de rookgaswassing op een optimale temperatuur. De rookgassen bevatten schadelijke stoffen zoals zuren (chloor, zwavel), vliegas, zware metalen en dioxines. Deze worden opgevangen en/of onschadelijk gemaakt in diverse stappen.

Denox (sinds 2004)

Bij elk verbrandingsproces komen er stikstofoxides vrij (NOx), dus ook bij het verbranden van afval. In de rookgassen wordt er in deze fase ammoniakgas geïnjecteerd. Door de werking van de katalysator reageert de NOx met ammoniakgas waardoor alleen nog onschadelijke gassen en water overblijven. De katalysator zorgt tevens voor een verdere vermindering van de dioxines.