Rookgaszuivering

De rook gassen verlaten de ketel op een temperatuur van circa 260°C. Na de ketel verlaagt ECO2 deze temperatuur verder tot 205°C. Zo wordt extra energie gerecupereerd en werkt de rookgaswassing op een optimale temperatuur. De rookgassen bevatten schadelijke stoffen zoals zuren (chloor, zwavel), vliegas, zware metalen en dioxines. Deze worden opgevangen en/of onschadelijk gemaakt in diverse stappen.

Mouwenfilters (sinds 1987)

Deze installatie bestaat uit twee filters die samen 1.040 mouwen tellen. Dat zijn lange, smalle stofzuigerzakken waarvan de poriën zo klein zijn dat bijna alle resterende stof opgevangen wordt. Door middel van perslucht worden deze mouwen automatisch gereinigd zodat ze vele jaren bruikbaar blijven. Een katalysator in de mouwen vernietigt de dioxines. Het gefilterde stof wordt opgevangen in een container en afgevoerd naar een verwerker. De stofemissie na de mouwenfilter is quasi onmeetbaar.