En tot slot

De gezuiverde rookgassen verlaten de installatie en worden via zuigtrekventilatoren in de schoorsteen geblazen. Deze ventilatoren hebben elk een vermogen van 280Kw en houden de hele installatie in onderdruk. De emissienormen voor de verbrandingsinstallaties behoren tot de strengste in Vlaanderen en moeten continu opgevolgd worden. In de 62m hoge schoorsteen gebeuren alle vereiste metingen. Een continu meetstation registreert de emissies en maandelijks worden deze resultaten gerapporteerd aan de milieu-inspectie.