27
dec
2019

In het kader van het afbouwplan voor een asbestveilig Vlaanderen, werkt MIROM Roeselare mee aan een veilige afbouw van asbest in onze omgeving. Vanaf 1 januari 2020 is daarom een vernieuwd reglement van kracht voor het aanbrengen van asbest op het recyclagepark.  

Om de risico’s voor bezoekers en personeel in te perken, moet je hechtgebonden asbest vanaf 1 januari verplicht verpakt aanleveren op het park. Deze asbestzakken koop je aan bij MIROM Roeselare of op het recyclagepark. Daar vraag je ernaar aan de parkwachter, betalen kan via de betaalzuil. Asbest kan je nog steeds aanleveren onder de oranje groep, wat tot 1.000 kg gratis is per gezin per jaar. Breng je na 1 januari nog onverpakt asbest aan, dan krijg je geen toegang tot het recyclagepark.  

Daarnaast biedt MIROM Roeselare ook aan om asbest aan huis te laten ophalen. Je kan hiervoor plaatzakken aankopen (die bijvoorbeeld geschikt zijn voor golfplaten), voor grotere hoeveelheden kan je een container huren.