13
apr
2018

Wist je dat één kleine druppel motorolie maar liefst 1.000 liter water kan vervuilen? Laat gebruikte smeerolie dus niet weglopen in rioleringen of in de bodem, maar breng de olie gratis naar het recyclagepark voor recyclage.
Je kan er terecht met smeerolie van het onderhoud van je wagen, motor of scooter, buitenboordmotor, grasmaaier, …  Hou de originele smeerolieverpakking bij en giet er achteraf de gebruikte smeerolie weer in of gebruik een ander proper recipiënt. Meng de smeerolie in geen geval met andere oliën, detergenten, remvloeistoffen, brandstoffen of andere afvalstoffen, want dit bemoeilijkt de recyclage.
De afgifte op recyclagepark is gratis voor jou, maar onbetaalbaar voor het milieu.

► Meer info over de inzameling van smeerolie vind je op www.valorlub.be