18
jan
2023

Zaterdag is een lek ontstaan in een buis van het warmtenet van Roeselare. Dit was het geval in de nabije omgeving van de energiecentrale van MIROM Roeselare, wat verderop in de Oostnieuwkerksesteenweg. Bij een klein lek kan de energiecentrale dit gemakkelijk opvangen door water toe te voegen, maar dit lek was daarvoor te groot. Dat kon een potentieel probleem worden voor gebouwen die verderop zijn aangesloten op het warmtenet. Zeker in de koude periode die we nu doormaken.

Het was een bewoner die de operator van dienst kon vertellen waar het lek zich precies bevond. Gezien het om een vrij groot lek ging, werd de interventieprocedure onmiddellijk opgestart. Tegen 17 uur was er een ploeg met kraan ter plaatse en werden de werkzaamheden gestart om het lek te dichten. Om de veiligheid van de werklieden ter plaatse te garanderen, werd deze warmtenettak op dat moment tijdelijk buiten dienst gesteld.  

Met een initiële noodherstelling werd de kapotte buis vervolgens opgelapt en kon de warmtelevering omstreeks 1.30 uur ’s nachts heropgestart worden. Momenteel blijft de put nog even open en worden er bijkomende installaties geplaatst om de put zo droog mogelijk te houden. Op die manier wordt de leiding maximaal gevrijwaard van bijkomende schade en kan de huidige koude periode overbrugd worden, zodat er geen warmteklanten in de kou moeten staan. 

Van zodra het weer het toelaat (en de warmtelevering weer even onderbroken kan worden) zal dan een definitieve herstelling uitgevoerd worden. 

Dit voorval is gelukkig geen aanleiding voor bezorgdheid over het hele warmtenet. Het lek bevond zich een stuk leiding van 1986 en behoort hiermee tot de oudste delen van het warmtenet. Het ontstond bovendien aan een punt waarvan de risico's bekend zijn. Deze worden systematisch weggewerkt.