13
okt
2022

Afgelopen schooljaar werd Operatie Proper, een project vanuit Mooimakers, voor de zesde keer gelanceerd. In dit project worden scholen en jeugdverenigingen tijdens het schooljaar uitgedaagd om de openbare netheid op hun terreinen en de nabije omgeving aan te pakken door regelmatig op te ruimen en acties op poten te zetten om afval te vermijden. Voor alle ondernomen acties, kunnen ze een beloning verdienen tussen 500 en 975 EUR.

Voor het schooljaar 2021-2022 vallen 56 propere scholen en jeugdverenigingen in de prijzen, goed voor een totaalbedrag van 42.550 EUR.

De acties die hiervoor ondernomen werden, variëren van het opruimen van de eigen terreinen, tot het investeren in herbruikbare bekers. Er werd nagedacht over de plaatsing van vuilnisbakken en er werden activiteiten georganiseerd waarbij leden en leerlingen actief mee hielpen nadenken over de aanpak van zwerfvuil en spelletjes gespeeld om de bewustwording rond afval en de sorteerregels aan te wakkeren.

Om de scholen op gepaste wijze te bedanken voor hun inzet, werden de beloningen de voorbije weken uitgedeeld in de gemeenten zelf. 

Intussen zijn ook de inschrijvingen van start gegaan voor het schooljaar 2022-2023. Scholen en jeugdverenigingen kunnen via de online module op de website van de Mooimakers een actieplan opstellen tot eind oktober.