04
okt
2017

 

Meer Roeselaarse gezinnen en organisaties  verwarmen voortaan duurzaam

Het Roeselaarse warmtenet,  gevoed door restwarmte van de verbrandingsoven, is het voorbije jaar verdubbeld in omvang. Het traject dat vanuit de verbrandingsinstallatie van Roeselare vertrekt , breidde uit met een vertakking die dwars door de stad tot aan de stedelijke campus van AZ Delta (Brugsesteenweg) gaat.

Dankzij het nieuwe traject, dat 4,5 km lang is, genieten 15 bijkomende gebouwen van die duurzame warmte. Scholen, appartementen, zorginstellingen en organisaties die langs het traject liggen, helpen zo mee aan het duurzame verhaal van de stad Roeselare.

Minder CO2
Het warmtenet is in 1986 gestart met een ondergronds leidingnet van 7,5km. Enkele tuinbouwbedrijven in Oostnieuwkerke, diverse organisaties zoals de REO veiling, het Spillebad en heel wat scholen verwarmen sindsdien hun gebouw met die groene warmte. In 2016 besliste MIROM Roeselare samen met  de stad om het warmtenet uit te breiden, dwars door de stad.
De ondertekening van de burgemeestersconvenant lag mee  aan de basis van die beslissing.
Daarmee engageert de stad zich om 20% minder CO2 uit te stoten tegen 2020. Het warmtenet zorgt vanaf eind 2017 jaarlijks voor een vermindering van 15.500 ton CO2 en 5 miljoen liter stookolie. Het stadsbestuur schaarde zich graag achter een dergelijke investering in het klimaat, ondanks de vele wegenwerken die het project met zich zou meebrengen.

Samenwerking
Dinsdag 3 oktober openden MIROM Roeselare, de stad Roeselare en de warmteklanten officieel de kraan van het nieuwe tracé op de site van Het Laere.
Aan de uitbreiding van het warmtenet richting AZ Delta werd ruim een jaar intensief gewerkt door meer dan 100 mensen. Dankzij de goede samenwerking met de stadsdiensten, de aannemer(s), de inwoners en de warmteklanten kon dit huzarenwerk in 14 maanden tijd gerealiseerd worden.

Toekomst
Op site Schiervelde is een ander deel van de uitbreiding van het warmtenet in aanleg. De expohallen, het nieuwe zwembad en enkele bedrijven in de buurt  zullen eind dit jaar hun gebouwen kunnen verwarmen via het warmtenet.
Maar Roeselare heeft nog mogelijkheden om het warmtenet in de toekomst uit te breiden. Onder meer de dakserre van Inagro die op de loods van de REO veiling komt en de serres die straks langs de Rijksweg zullen opduiken, kunnen ook aangesloten worden op het warmtenet.

MIROM Roeselare is trendsetter in de aanleg van warmtenetten. Als eerste in Vlaanderen heeft ze het aangedurfd om een warmtenet dwars door een stad aan te leggen .  MIROM Roeselare wil daarmee een voorbeeld stellen want in Vlaanderen is er veel restwarmte aanwezig die momenteel niet benut wordt.
 

De uitbreiding in enkele cijfers
- 4,5 km nieuw traject of 9.000 meter buis
- 3.774 mandagen met gemiddeld 6 ploegen per week (2 isolatieploegen, 2 staallasploegen, 2 graafploegen, 1 herbestratingsploeg, 1 asfaltploeg)
- 1.702 lassen
- Investering: 4 miljoen euro
- Minstens 15 extra organisaties
- Goed geïsoleerde buizen met diameter van 40 cm en een isolatielaag van 6 cm zorgen ervoor dat de  warmte slechts afkoelt met maximaal 1°C per 1 km. De buizen zitten 60-80 cm onder de grond.