11
mei
2020

Met het openen van de winkels en een toename van het openbare leven op maandag 11 mei, verwachten de Vlaamse lokale besturen, de afvalintercommunales en de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) een toename van hygiënische wegwerpitems zoals mondmaskers, plastic handschoenen en zakdoekjes in het afval. Alle betrokken partijen doen daarom een oproep om deze wegwerpitems na gebruik altijd in het restafval te deponeren.

Afvalophalers stellen vast dat deze items soms in het pmd-afval of papier en karton teruggevonden worden en helaas ook in het zwerfvuil. Steek dit hygiënisch afval in uw restafvalcontainer of –zak of laat het achter in de vuilnisbak bij het verlaten van de winkel. Het afval wordt vervolgens in veilige omstandigheden verwerkt.

Uit een enquête bij 75 lokale besturen en afvalintercommunales bleek dat 40% van de respondenten aangaf dat ze meer ‘corona-gerelateerd afval’ zoals wegwerkzakdoekjes en plastic handschoenen in het zwerfvuil terug vonden. Dit kan uiteraard absoluut niet. Niet vanuit hygiënisch oogpunt en niet voor de openbare netheid. Aangezien deze afvalstromen in sorteerinstallaties verder uitgesorteerd worden, is dat uiteraard niet wenselijk om werknemers in veilige omstandigheden te kunnen laten werken.

Via de restafvalzak kan hetafval perfect veilig ingezameld, opgehaald en verwerkt worden.