12
mei
2022

Het afval dat je buiten zet voor de ophaling aan huis, moet aan een aantal afspraken voldoen. Op het juiste tijdstip buiten, geen scherpe voorwerpen of frituurolie in de zak én niet meer dan 15 kg. Als een van deze aspecten niet gerespecteerd wordt, dan blijft het afval staan en kleven de ophalers er een weigeringssticker op. De eigenaar moet het afval dan weer binnen pakken en bij de volgende ophaling correct aanbieden.

Deze afspraken gelden voor iedereen, maar helaas kregen enkele ophalers deze week toch te maken met een geval van agressie. Agressie in het verkeer komt helaas regelmatig voor, maar dit keer werden de ophalers vrij brutaal aangesproken door een inwoner die verontwaardigd was dat diens afvalzak (die 23 kg woog) een weigeringssticker kreeg. 

Laat het duidelijk zijn: de regels over het aanbieden van afval zijn er voor iedereen. De ophalers halen jouw afval graag op, maar ook zij moeten de afspraken respecteren en afval dat niét correct aangeboden is laten staan. Toon dus wat respect voor jouw ophalers en houd je aan de afspraken.   
 
Heb je hierover vragen, dan kan je altijd contact opnemen met MIROM Roeselare.