14
jun
2022

De 12 gemeenten van MIROM Roeselare beschikken in totaal over 14 recyclageparken. Op al die parken staan parkwachters klaar om de bezoekers bij te staan met advies. Ze houden ook in de gaten dat de sorteerregels correct opgevolgd worden. MIROM Roeselare voorziet daarom regelmatig opleiding om bepaalde thema’s op te frissen, of om nieuwe info bij te brengen. De focus ligt in deze opleiding vaak op veiligheid. Veiligheid om gevaarlijke producten correct in te zamelen, te behandelen en te (laten) verwerken, maar ook de veiligheid voor bezoekers, omwonenden én de parkwachters zelf. Zo lijkt het voor een bezoeker misschien geen risico om een kleine batterij in een container te gooien, terwijl dit een zeer ernstig risico op brand betekent.

Deze week ontvangen we de parkwachters in Roeselare om alles rond het klein gevaarlijk afval (KGA) nog eens op te frissen. Van batterijen en lege verfpotten, tot lampen en chemische producten. Deze fractie is gratis, maar bijzonder uitgebreid. En voor sommige inwoners is het soms nog zoeken naar wat waar bij hoort. In enkele gevallen gaat het ook om zaken die niet thuishoren op het recyclagepark, waarna de bezoeker zich dan moet wenden tot een private inzamelaar

Dinsdagochtend mochten we een eerste groep parkwachters verwelkomen, donderdag volgt dan nog een tweede deel.  Twijfel je als inwoners soms of iets KGA is of niet, vraag het dan gewoon aan je parkwachter. Die is sowieso al goed op de hoogte, en na deze week nog méér.