29
mrt
2019

We voelen ons vereerd, want recent zit MIROM Roeselare met een bijzondere gast! Of zelfs meerdere exemplaren, dat is nog afwachten. De voorbije dagen werd meermaals een roofvogel gespot door personeelsleden en medewerkers van het recyclagepark, woensdag volgde dan een officiële waarneming door vogelspotter Jan Feryn, ook milieucoördinator voor MIROM Roeselare. Het gaat om een volwassen slechtvalk. Momenteel is nog niet duidelijk of het om een mannetje of een vrouwtje gaat, of om beiden. Bij slechtvalken is er enkel een zichtbaar onderscheid in grootte (mannetje is iets kleiner), dus is het afwachten tot er twee exemplaren tegelijk worden gespot. Maar gezien ze bij een nestkast gezien zijn, is de kans reëel dat het om een koppel gaat én dat ze aan het broeden zijn.

"De snelst vliegende roofvogel ter wereld"

Dat is best bijzonder, want de slechtvalk was eigenlijk gedurende meer dan 100 jaar uitgestorven in onze contreien. De diersoort leeft in principe in rotsachtige streken en maakt nesten op een minimumhoogte van 50 meter. Wie de snelste roofvogel ter wereld (in duikvlucht tot meer dan 300km/u alstublieft!) vroeger wilde zien, moest daarvoor naar de Pyreneeën. De voorbije decennia werd er evenwel - ook in Vlaanderen - ingezet op het plaatsen van nestkasten op torens en schoorstenen, om de vogel de kans te geven zich weer te vestigen. Toen er in 2011 herstellings- en schilderwerken gepland waren aan de schouw van MIROM Roeselare, nam wijlen Marnix Desmet (MIROM-collega en fervent vogelliefhebber) het initiatief om er een nestkast voor slechtvalken te bouwen, in nauw overleg met het Instituur voor Natuurwetenschappen en Natuurpunt. Een beslissing die niet alleen goed was om een waardevolle soort mee in stand te houden, maar ook om aan natuurbehoud te doen. De slechtvalk is immers een superroofdier dat in een stedelijke omgeving ook op verwilderde stadsduiven jaagt.

Het plaatsen van een nestkast was evenwel nooit een garantie op (de juiste) bewoners. Het kan 15 jaar of langer duren eer een koppel zich er vestigt en er zijn nog wel wat obstakels. Zo werd de nestkast van MIROM een tijd gekaapt door kauwen, die het bovendien nog leuk vonden de keitjes die er lagen mee te nemen en in de buurt rond te strooien.

Maar nu vertoeft er dus echt een slechtvalk, misschien zelfs twee. "De voorbije jaren zijn er verschillende waarnemingen geweest van slechtvalken in Roeselare", vertelt Jan Feryn. "In 2013 al werden er regelmatig gezien rond de toren en in de buurt." Misschien maken de dieren dus al langer gebruik van de nestkast, al werden er de voorbije jaren nog nooit jongen gespot in de nestkast."

Dat de slechtvalk nu daadwerkelijk in het nest gezien is, doet het beste verhopen. Met wat geluk zijn of worden er eitjes gelegd, worden die uitgebroed en vliegen er in mei plots jonge slechtvalkjes uit. Wij houden het alvast nauwlettend in de gaten!

Slechtvalk kiest schoorsteen MIROM als nieuwe thuis (HLN, 30 maart 2019)

'Snelste roofvogel ter wereld' nestelt zich op schouw MIROM (Het Nieuwsblad, 2 april 2019)