19
sep
2016

MIROM Roeselare laat warmtenet-werken uitvoeren in de Hippoliet Spilleboutdreef. Tussen De Spil en het Spillebad wordt een lek gedicht. Het gaat om een lek in het bestaande warmtenet, dat al actief 30 jaar is.
Op dezelfde locatie wordt ook een warmtenetaansluiting voor residentie Zilverberg vernieuwd. Door de werken is er gedurende drie weken hinder op het linkerdeel van de parking. Gedurende een periode zal de parking op- en afrijden over dezelfde rijstrook moeten gebeuren.