31
jan
2019

Voor de vierde week op rij zijn duizenden jongeren naar Brussel gereisd om daar te pleiten voor een beter klimaatbeleid. Ook in andere steden kwamen vandaag trouwens studenten samen voor een klimaatmars.  Ook vanuit de MIROM-gemeenten trokken jongeren naar de klimaatmars om er hun bezorgdheden te uiten. Logisch en een goeie zaak, want het gaat om hun toekomst. 

Een vraag die de voorbije weken echter al eens viel was 'wat doen die jongeren eigenlijk zélf voor het klimaat?' Of wat kùnnen en wat willen ze doen? Geen gemakkelijke vraag, want voor heel wat belangrijke beslissingen (energie, vervoer, voeding,...) zijn scholieren natuurlijk nog afhankelijk van hun ouders en kunnen ze die hooguit proberen te overtuigen. Jongeren zijn ook niet de grootste vervuilers. Toch zijn er natuurlijk wel dingen die ze wél kunnen doen: zelf letten op wat ze kopen in de winkel, fiets en openbaar vervoer boven 'taxi mama' verkiezen en nog heel wat andere 'kleine' ingrepen die voor iedereen haalbaar zijn. 

Maar er is meer en daar bieden we vanuit MIROM ook heel wat ondersteuning en mogelijkheden! Sowieso kunnen leerkrachten al in de klas aan de slag met ons aanbod aan educatief materiaal, van stickers en affiches tot spelletjes en een heuse 'afvalknaller'. Scholen én verenigingen kunnen ook een engagement opnemen om bewuster om te gaan met afval en door zwerfvuil op te ruimen. Dat kan met Operatie Proper en bovendien hangt er daar nog een beloning aan vast. Voor verenigingen die al eens een feestje of een evenement organiseren kunnen we helpen om de boel netjes te (laten) houden en is er ook ons uitleensysteem voor herbruikbare bekers

Nog eens samengevat wat ze kunnen doen?

  1. Zwerfvuil opruimen
  2. Afvalbewust boodschappen doen
  3. Sensibiliseren op school en in de vereniging
  4. Kiezen voor fiets en openbaar vervoer
  5. Enkel nog propere evenementen organiseren

En aan alle volwassenen: niemand zegt dat ons aanbod beperkt is tot jeugdverenigingen hé: ook jullie ondersteunen we graag met jullie zwerfvuilacties en propere evenementen!