06
jun
2019

Momenteel wordt er op de site van MIROM en bij de buren gewerkt aan een nieuwe uitbreiding van het warmtenet. Het serreproject tussen de Oostnieuwkerksesteenweg en de Groenestraat (waar sinds de voorbije maanden niet meer naast te kijken valt als je op de Rijksweg rijdt), zal tegen het najaar worden aangesloten. De 20 hectare serres zullen dan ook restwarmte kunnen afnemen van de verbrandingsoven. Daardoor zal op jaarbasis 2.800 ton minder CO2 worden uitgestoten

De voorbereidende werken zijn volop bezig, want hoewel de serres buren van MIROM zijn, gaat het toch om een traject van 600 meter. De sleuven worden al gegraven en de buizen worden al voorbereid. De lange stukken buis worden trouwens eerst bovengronds aan elkaar gelast en dan met een kraan in grote stukken in de sleuf neergelaten. Die sleuven zijn ongeveer 1,20 à 1,40 meter diep.

De werken zouden afgerond moeten zijn tegen september, dan zal MIROM ook warmte leveren aan de energie-intensieve teelten waar het serreproject onderdak aan biedt.