04
feb
2022

2022 wordt weer een sleuteljaar voor het warmtenet. Met de uitbreiding richting stadhuis dringen we dit jaar nog dieper door tot in het hart van de stad. Op die manier zal het nieuwe stadhuis van Roeselare op het warmtenet worden aangesloten, waarmee het het meest duurzame stadhuis van Vlaanderen wordt. Ook een deel van het Klein Seminarie, enkele projecten in de buurt én de Sint-Michielskerk zullen zo in de toekomst kunnen verwarmen met schone energie.

De voorbereidende werken daarvoor starten volgende week. In eerste instantie zal het warmtenet dat nu tot aan de VMS en CREO komt, via de Arme Klarenstraat doorgetrokken worden tot aan de voorkant van de Sint-Michielskerk. De werken starten op 7 februari in de Sint-Michielstraat. De werken aan de voorkant van de kerk duren ongeveer tot midden februari.

Daarna volgt de heraanleg van de voetpaden en een deel van de rijweg tussen de Arme Klarenstraat en de Motestraat. Vanaf midden maart tenslotte volgt dan de eigenlijke heraanleg van de Arme Klarenstraat. Er wordt ingeschat dat deze werken zullen zijn afgerond tegen half juli. Op het einde zal trouwens niet enkel het warmtenet weer wat gegroeid zijn, ook de Arme Klarenstraat zelf ondergaat een metamorfose en wordt een aangename straat met meer groen en ruimte voor voetgangers en fietsers.

Dit alles zal tijdens de verschillende fases van de werken wat hinder opleveren voor de omwonenden en al wie er moet passeren. Maar in nauw overleg met de stad en de verschillende aannemers wordt dit uiteraard beperkt tot een minimum. Bovendien wordt er altijd werk gemaakt van alternatieve routes waar mogelijk.

De omwonenden kregen al een inwonersbrief in de bus en alle informatie is ook te vinden op de website van stad Roeselare.