04
jun
2020

De verschillende maatregelen voor, en de gevolgen van de coronacrisis maken het niet makkelijk voor mensen die correct willen sorteren en hun afval een juiste bestemming willen geven. Textiel kan je tijdelijk niet kwijt in de containers op straat, je kan even geen spullen brengen naar de Kringwinkel, de inzameling van asbesthoudend materiaal ligt stil en op het recyclagepark is het vaak lang aanschuiven.

We begrijpen dat dit vervelend is. Na een opruimactie van garage, kelder of kleerkast ligt al dat afval al snel in de weg. Maar houd het toch best gewoon even bij. Het kan nooit een aanleiding zijn om te gaan sluikstorten. Sluikstorten is en blijft een misdrijf, net als zwerfvuil achterlaten. Afval ergens achterlaten op het openbaar domein is ook niet zomaar een ‘misdrijf zonder slachtoffer’. Het kost de maatschappij veel geld en brengt ook risico’s met zich mee voor mens en natuur.

Daarom blijft MIROM Roeselare samen met jouw gemeente naast sensibilisering ook inzetten op controle en sanctionering. Camera’s die we opstellen bij glasbollen of containers, langs de openbare weg of op sluikstortgevoelige plekken betrappen dagelijks overtreders. Mensen die een kapotte stoel dumpen in de gracht, inwoners die een zakje huishoudelijk afval in een straatvuilnisbak proppen of mensen die flessen frituurolie achterlaten bij een glasbol, het zijn maar enkele voorbeelden.

Met nummerplaat- en gezichtsherkenning worden de overtreders geïdentificeerd en mogen ze een fikse boete in de bus verwachten, vaak aangevuld met een rekening voor de kosten om alles op te ruimen.

Zorg dat je geen boete krijgt. Volg de regels en houd je gerief even bij tot de inzameling weer normaal verloopt.