16
okt
2020

'De MIROM', dat is 'de verbrandingsoven', dat is 'het containerpark' en dat is ook wel 'de vuilkar'. Allemaal grotendeels correct, maar eigenlijk zijn we nog veel meer dan dat. Volg gerust even mee en ontdek wat wij allemaal voor jou (kunnen) doen.

"De verbrandingsoven"

De meeste inwoners van de 12 gemeenten van MIROM Roeselare kennen 'de MIROM' wel, maar misschien kennen ze ons (nog) niet zo goed als ze zelf denken. In Roeselare staat MIROM bij veel mensen gelijk aan 'de verbrandingsoven', de verbrandingsinstallatie waar we het niet-recycleerbaar huisvuil verbranden van de inwoners van onze 12 gemeenten, maar ook dat van inwoners uit de regio Ieper, Izegem of Menen. Samen met een deel niet risicohoudend medisch afval en bedrijfsafval komt dat per werkdag op 185.000 kg restafval. We zorgen er trouwens voor dat quasi 'niks' verloren gaat, want met de restwarmte van onze installatie voorzien we tientallen woningen, bedrijven en scholen van schone energie met ons warmtenet.

"Het containerpark"

Daarnaast staat MIROM bij heel wat inwoners ook gelijk aan 'het containerpark'. Logisch, want onze naam staat op alle containers daar. MIROM Roeselare zorgt er inderdaad voor dat het afval dat op de recyclageparken wordt ingezameld wordt opgehaald en getransporteerd naar verwerkers, én dat er 'verse' containers worden geplaatst. De organisatie en het personeel van de containerparken vallen wel nog onder de gemeente. Voorts coördineert MIROM Roeselare ook andere inzamelpunten, zoals glasbollen, textielcontainers en inzamelpunten voor elektro of batterijen. Daarvoor werken we ook samen met andere partners en met de gemeenten.

"De vuilkar"

Nu, wie 'afval' zegt, denkt ook al snel aan 'de vuilkar' en ook daar zijn wij bij betrokken. MIROM Roeselare organiseert de afvalophaling aan huis van restafval, PMD en papier & karton en werkt daarvoor samen met verschillende ophaaldiensten. We verdelen ook de officiële afvalzakken over de verkooppunten in de hele regio. We hebben ook een abonnementsformule voor de ophaling aan huis van tuinafval, organiseren de asbetinzameling in de regio en komen op verzoek je groothuisvuil ophalen.

En voorts?

En dan... dan zijn er nog heel wat diensten waar misschien niet alle inwoners van op de hoogte zijn. Zo binden we samen met de gemeenten de strijd aan tegen zwerfvuil. We ondersteunen daarvoor de Mooimakers, maar zetten ook camera's in om sluikstorters te betrappen. We sporen iedereen die dat kan aan om te gaan thuiscomposteren (met materiaal, met gratis infosessies) en geven sorteertips zodat je nog minder in je restafvalzak moet steken. We zetten bijvoorbeeld ook in op het vermijden van voedselverlies en moedigen het houden van kippen aan. We ondersteunen verenigingen en organisatoren om duurzame evenementen op poten te zetten en hebben een ruim aanbod voor scholen, met workshops, spelletjes en ander educatief materiaal om leerlingen wegwijs te maken in de wereld van afvalpreventie en recyclage.

Is er dan toch nog ergens een vraag rond afval waarop je nog geen antwoord vond? Een verpakking waarvan je niet weet waar je er mee naartoe moet? Een probleem waarvoor je geen oplossing vindt? Dan kan je ons nog altijd contacteren voor advies op maat.

 

MIROM Roeselare is inderdaad 'de verbrandingsoven', 'het containerpark' en 'de vuilkar', maar dus ook:

  1. Inspanningen voor een nette buurt voor iedereen.
  2. Ondersteuning voor duurzame evenementen.
  3. Advies om je eigen afvalfactuur naar beneden te halen.
  4. Educatie en sensibilisering.
  5. Schone energie.