De persoonsgegevens ikv het project afvalcoach worden conform de regels van de GDPR verwerkt.

De verwerkingsverantwoordelijke is Mirom Menen – Industrielaan 30 te 8930 Menen, met als vertegenwoordiger dhr. Sven Callewaert (voorzitter) en dhr. Joris Vandecasteele (directeur).

De functionaris voor de gegevensbescherming kunt u steeds contacteren via e-mail dpo [at] mirom-menen.be of telefonisch 056/52 81 07.

De gegevens die bijgehouden worden betreffen de straatnaam, het huisnummer  en de GPS coördinaten van de locaties in de Stad Wervik waar verkeerd gesorteerde zakken worden aangetroffen. Deze gegevens worden geregistreerd door de ophalers van P+MD tijdens hun ophaalrondes en worden verwerkt door de verwerkingsverantwoordelijke. 

Doel van de verwerking is het in contact komen met de personen waar verkeerd materiaal werd aangetroffen en zodoende de personen te informeren over de sorteerregels.  De rechtsgrond is een taak van algemeen belang en een taak van uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen. De gegevens worden niet uitgewisseld met derden behalve de betrokkene zelf en de individuen in directe relatie met de verantwoordelijke voor de verwerking.  De gegevens worden maximum 5 jaar bewaard, daarna worden ze geanonimiseerd bijgehouden. 

Betrokkenen kunnen om hun rechten inzake inzage, rectificatie, wissing, verwerkingsbeperking en bezwaar verzoeken via de verwerkingsverantwoordelijke. Klachten kunnen ingediend worden bij de toezichthoudende autoriteit.