Politie of verkoper (vuurwerk wordt niet aanvaard op het recyclagepark)