U hebt als bedrijf of vereniging grote hoeveelheden brandbaar afval? U kan bij MIROM ROESELARE met deze reststroom terecht. De aanvoer is echter wel aan voorwaarden gebonden. Hieronder kan u in enkele stappen nagaan of u in aanmerking komt voor rechtstreekse aanvoer van brandbaar afval naar de verbrandingsinstallatie.

1. Wettelijke voorwaarden:

Het restafval bevat geen afvalstoffen die volgens de Vlarema artikel 4.3.2 onder de sorteerplicht vallen:

1. Papier en Karton 11. Afvallandbouwfolies
2.PMD 12. Glas
3. Houtafval 13. AEEA (afgedankt elektro)
4. Recycleerbare harde kunststoffen 14. Afvalbanden
5. Recycleerbaar textiel 15. Puin
6. Klein gevaarlijk afval 16. Afvalolie
7. Metaal afval 17. Gebruikte dierlijke en plantaardige oliën en vetten
8. Groenafval 18. Afgedankte batterijen
9. EPS of piepschuim 19. Apparatuur die recipiënten met ozonafbrekende of gefluoreerde broeikasgassen (koelkasten, diepvriezers, airco's, ...)
10. Kunststoffolies 20. Asbesthoudende afvalstoffen
  21. Alle gevaarlijke avalstoffen en de lege verpakkingen daarvan

Het restafval bevat geen afvalstoffen waarvoor de verbrandingsinstallatie niet vergund is:

 1. Dierenkrengen
 2. Gevaarlijke afvalstoffen
 3. Risico houdend medisch afval

2. Technische voorwaarden:

2.1) De afvalstoffen voldoen aan de technische voorwaarden van onze verbrandingsinstallatie:

 1. Geen afvalstoffen met zeer hoge calorische waarde: vb bitumen, dakbedekking, vijverfolies,
 2. Geen brandvertragende plaatmaterialen
 3. Geen lange linten of folies
 4. Geen grote hoeveelheden afval met hoog PVC-gehalte
 5. Geen stofvormige afvalstoffen
 6. Geen vloeibare afvalstoffen
 7. Geen grote hoeveelheden niet-recycleerbare EPS (piepschuim)
 8.  Geen gips en rotswol

2.2) De afvalstoffen zijn niet bederfbaar of organisch van oorsprong en zorgen bij stockage of behandeling niet voor overmatige geuroverlast.

2.3) De afvalstoffen houden bij stockage, behandeling of verwerking geen risico’s in voor het personeel of derden die de site of de opslaghal betreden:

Gevaarlijke afvalstoffen : bv stoffen of materialen die onder te brengen zijn in de gevarencategorieën : ontplofbaar, oxiderend, zeer licht ontvlambaar, licht ontvlambaar, zeer giftig, giftig, schadelijk, corrosief, irriterend, milieugevaarlijk, teratogeen, mutageen, radioactief (*)

(*) conform het Koninklijk besluit betreffende het opsporen van radioactieve stoffen in bepaalde materiaal- en afvalstromen en betreffende het beheer van weesbrongevoelige inrichtingen beschikt Mirom Roeselare over een meetpoort die radioactieve stoffen in de aanvoer detecteert. Indien een radioactieve stof of weesbron (=radioactieve stof van ongekende oorsprong) gedetecteerd wordt, volgt een wettelijke procedure om de stof uit te sorteren, te isoleren en te stockeren, in afwachting van ophaling voor verdere verwerking. De ophaling en verwerking gebeurt in gespecialiseerde installaties, onder begeleiding van de bevoegde instanties. In het geval van weesbronnen worden de kosten voor het afvoeren en verwerken gedragen door een fonds, beheerd door het FANC en NIRAS ( Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle - Nationale Instelling voor Radioactief Afval en verrijkte Splijtstoffen). In elk geval worden de kosten ten gevolge van het uitsorteren, isoleren en stockeren ter plaatse teruggevorderd van de aanvoerder.

2.4) De afvalstoffen kunnen hetzij manueel, hetzij via een containersysteem of via kipper gelost worden op een gelijkgrondse stortvloer.

3. Administratieve voorwaarden

3a) Regelmatige aanvoer van afvalstoffen:

3a.1) Het minimale aanvoergewicht bedraagt 750 kg.

3a.2) U kan de afvalstoffen op één van volgende tijdstippen aanbieden:

 • Maandag:        8u00 -  12u00 en 13u00 – 16u00     
 • Dinsdag:          8u00 -  12u00 en 13u00 – 18u30
 • Woensdag:      8u00 -  12u00 en 13u00 – 16u00
 • Donderdag:      8u00 -  12u00 en 13u00 – 16u00
 • Vrijdag:             8u00 -  12u00 en 13u00 – 16u00

Op basis van de vragenlijst die je daarnet invulde, voldoe je aan de belangrijkste voorwaarden.
Neem contact op met een medewerker van MIROM op 051/260 310 en informeer wat de volgende stappen zijn om je aanvraag te kunnen voltooien.
 

3b) U hebt een probleemstroom die u éénmalig wenst af te voeren?

3b.1) Het minimale aanvoergewicht bedraagt 1000 kg.

3b.2) U kan de afvalstoffen op één van volgende tijdstippen(*) aanbieden:

 • Dinsdag:          13u00 – 15u30
 • Woensdag:        8u30 – 11u30
 • Donderdag:     13u00 – 15u30

(*) onder voorbehoud van de reeds geagendeerde aanvoer

U hebt een probleemstroom die u als klant éénmalig wenst af te voeren voor verwerking. Dat kan. De kostprijs is afhankelijk van de situatie.

Vraag uw badge telefonisch aan via 051/26 03 50.

3.c) U wenst afval ter vernietiging aan te brengen? Dat kan in bepaalde gevallen:

U bent politie, gerecht of douane?

Ja, registreer u eerst als klant en vraag uw badge aan. Indien u een bewijs van onmiddellijke vernietiging wenst, dan kan dit op afspraak én pas na beoordeling door de productieverantwoordelijke of diensthoofd exploitatie. Neem hiervoor contact op met de medewerkers van het onthaal.

Nee,

U bent een bedrijf en wenst in opdracht van een overheidsdienst of gerecht een afvalstof laten vernietigen? De productieverantwoordelijke of diensthoofd exploitatie gaan na of uw aanvraag kan verwerkt worden. Neem hiervoor contact op met de medewerkers van het onthaal.

U bent een bedrijf die zijn vertrouwelijke documenten wilt laten vernietigen? Ook vertrouwelijke papieren en documenten vallen onder Vlarema art 4.3.2 . Deze kunnen geshredderd en nadien gerecycleerd worden. MIROM R. biedt helaas op heden deze service niet aan. Wij verwijzen hiervoor door naar de private spelers op de markt.