MIROM Roeselare is als afvalintercommunale een overheidsinstelling. Dit betekent dat de aanwervingsprocedure uit een aantal vaste onderdelen bestaat. De verschillende stappen staan hieronder beschreven.

1. Stel je kandidaat

De contactgegevens en alle voorwaarden vind je bij de vacature

2. Interview

Alle kandidaten die aan de aanwervingsvoorwaarden voldoen worden uitgenodigd voor een interview bij het selectiekantoor. Tijdens dit interview komen je (werk)ervaring, motivatie en competenties aan bod. Bij een gunstig advies ga je naar stap 3: "het assessment".

(Indien er voor een bepaalde vacature heel veel interesse is, dan kan er beslist worden om het aantal kandidaten dat voor een interview uitgenodigd wordt te beperken. In dat geval wordt er beslist op basis van objectieve criteria, zoals: relevante ervaring en diploma)

3. Assessment

Een assessment wordt afgelegd bij het selectiekantoor te Roeselare. Het assessment bestaat uit een aantal (computer)tests, waarmee nagegaan wordt of je over de juiste competenties beschikt voor onze openstaande functie. Welke tests je moet afleggen, hangt af van functie tot functie. Bij een gunstig advies word je uitgenodigd voor stap 4: "de mondelinge jury".

4. Mondelinge jury

De mondelinge jury gaat door bij MIROM Roeselare. De mondelinge jury is samengesteld uit zowel interne als externe juryleden. In deze mondelinge jury gaan we dieper in op je motivatie en (job inhoudelijke) kennis. Deze mondelinge jury velt een oordeel over de finale kandidaten en over het aanneembaar aantal jaren relevante ervaring (uit de private sector). Op basis van dit advies beslist de Raad van Bestuur van MIROM Roeselare over de aanwerving.

5. Aanwerving

De Raad van Bestuur beslist op basis van het advies en de behaalde scores over de uiteindelijke aanwerving

De Raad van Bestuur kan eveneens beslissen alle andere geschikte kandidaten in een wervingsreserve op te nemen. Dit houdt in dat in het geval er binnen een bepaalde tijd (3 jaar) een gelijkaardige vacature vrijkomt, de kandidaten uit de wervingsreserve de functie aangeboden krijgen, zonder de hele procedure opnieuw te moeten doorlopen.

Heb je nog vragen? Contacteer onze personeelsverantwoordelijke Jon Delaere via personeel [at] mirom.be of 051 26 03 16.

Terug naar de vacature