De restwarmte wordt ook aangewend voor het verwarmen van woningen.