Tegen 2022 moeten de restafvalcijfers drastisch naar beneden van de Vlaamse overheid. Op basis van een huisvuilzakanalyse die MIROM Roeselare in 2018 liet uitvoeren, is er een nieuw beleidsplan dat de inwoners ertoe aanzet om verspild voedsel te vermijden en om nog beter te sorteren. Een prijsverhoging van de afvalzak, sensibiliseringscampagnes rond voedselverspilling, thuiscomposteren en kippen moeten inwoners ertoe aanzetten minder restafval te produceren.

MIROM Roeselare liet in 2018 een grootschalige analyse van de restafvalzakken uitvoeren. Een inwoner uit de 'MIROM Roeselare'-regio produceerde gemiddeld 158 kg restafval, terwijl de Vlaamse overheid een doelstelling van 145 kg oplegt. Uit datzelfde onderzoek blijkt dat ongeveer 26 kg hiervan pure voedselverspilling is (etensresten en ongeopende producten buiten vervaldatum). Naast de overbodige kosten voor de ophaling en verwerking van afval, zijn dit vermijdbare uitgaven voor de burger. Bewust aankopen, goed bewaren en koken met restjes betekent dubbele winst voor de inwoner. De komende jaren wil MIROM Roeselare hierover dan ook nog meer communiceren en initiatieven opzetten.

Beter sorteren 

Het principe “de vervuiler betaalt” moet de burger ook aanzetten tot meer en beter sorteren. Uit hetzelfde grootschalige onderzoek blijkt dat een inwoner uit MIROM Roeselare jaarlijks maar liefst 31 kg recycleerbaar afval in zijn afvalzak dropt. Dat gaat onder meer over PMD, papier en karton, textiel,… We merken dat de burger deze blauwe zak nog te weinig optimaal vult. Zo vergeten de mensen vaak nog dat ook andere plastic verpakkingen zoals bloempotjes, folies, vleesschaaltjes, yoghurtpotjes, etc. in de blauwe zak mogen en dus niet meer thuishoren in de restafvalzak.”

Bespaar tot 41 euro op jaarbasis

Berekeningen leren dat een gezin ondanks de prijsverhoging, gemakkelijk 28 euro op jaarbasis kan uitsparen als ze bewuster sorteren en minder voedsel verspillen. Start je dan nog een compostvat op of neem je kippen, dan kan dat oplopen tot 41 euro op jaarbasis. Naast de financiële voordelen zijn er ook voordelen op andere vlakken. Zo leidt het beperken van de voedselverspilling en het beter sorteren bijvoorbeeld direct tot minder CO2-uitstoot. Met beperkte inspanningen kan iedere burger ook op die manier dus rechtstreeks bijdragen aan een beter klimaat.