24
mei
2023

We sorteren met z'n allen best goed, maar toch zijn er nog werkpuntjes. Zo troffen ze in de sorteerinstallatie van PMD uit onze regio onlangs een aantal zaken aan die niet thuishoren in de blauwe zak. De medewerkers van de sorteerinstallatie vonden er medisch afval, touwen, bouwfolies en andere grote stukken plastic en zelfs glas aan.

Niet zonder gevaar, want dit soort zaken kan verstoppingen en schade veroorzaken in de fabriek. Bovendien kunnen medisch afval en batterijen die in de PMD-stroom zitten ook gezondheidsrisico's voor de medewerkers betekenen.

De PMD-zak is voor alle duidelijkheid énkel bedoeld voor plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons. 

Met andere plastic of metalen voorwerpen kan je terecht op het recyclagepark, batterijen en apparaten kan je gratis kwijt in de inzamelpunten van Bebat en Recupel.

Niet-recycleerbaar afval hoort in de restafvalzak.