Er belandt heel wat voedselverlies in de restafvalzak en in veel gevallen gaat het helaas om voedingsmiddelen die eigenlijk nog perfect consumeerbaar waren. Jammer, want verspilling van centen, van lekkere producten én een onnodige toename van je afvalberg.

Onderzoek heeft aangetoond dat veel Belgische consumenten het verschil niet kennen tussen de datum van minimale houdbaarheid en de uiterste consumptiedatum. Die onwetendheid kan nochtans leiden tot gevaar voor de gezondheid en tot voedselverlies. Daarom leggen we u het verschil hier graag nog eens uit.

Te gebruiken tot ( TGT)

De Europese Unie verplicht de vermelding van de uiterste consumptiedatum, voorafgegaan door de woorden ‘Te gebruiken tot’ (‘Use By’ in het Engels, of ‘à consommer jusqu’au’ in het Frans) voor voedingsmiddelen die uit microbiologisch standpunt zeer bederfelijk zijn, zoals vers vlees, vis, bereide slaatjes, enz.

Deze voedingsmiddelen kunnen al kort na de uiterste consumptiedatum een onmiddellijk gevaar opleveren voor uw gezondheid. Producten waarvan de uiterste consumptiedatum is verstreken, mogen dus niet meer verkocht noch geconsumeerd worden. Let er daarom in de winkel goed op dat u enkel producten koopt die u kunt kan opmaken vooraleer deze datum verstrijkt.

Ten minste houdbaar tot (THT)

Minder bederfelijke producten zoals graanproducten, conserven, diepgevroren producten, thee, koffie, vruchtensappen met lange bewaring, gedroogde kruiden enz. moeten van de Europese Unie een datum van minimale houdbaarheid hebben. Die datum wordt voorafgegaan door de woorden ‘Ten minste houdbaar tot’ (‘Best Before’ in het Engels, of ‘à consommer de préférence avant’ in het Frans) en een eventuele vermelding van de optimale bewaarmethode van het product.

Als u dit soort producten consumeert na de vermelde minimale houdbaarheidsdatum, loopt uw gezondheid in principe geen gevaar. Op voorwaarde natuurlijk dat het product juist bewaard is en de verpakking niet beschadigd werd. Wat wel kan gebeuren, is dat deze producten na de vermelde datum wat van hun smaak, geur en textuur verliezen.

Samengevat

Producten waarvan de datum na de vermelding ‘Te gebruiken tot’ is verstreken, eet je dus best niet meer op. Producten met de vermelding ‘Ten minste houdbaar tot’ waarvan de houdbaarheidsdatum is verstreken, kunnen in veel gevallen nog veilig worden opgegeten. Controleer op zicht, kleur en smaak. Zo bescherm je je gezondheid én voorkom je voedselverspilling.

(Bron: OVAM)