auto-olie

Motorolie hoort op het recyclagepark bij KGA

Giet de motorolie in de verpakking of in een andere plastic fles (geen flessen van frituurolie of ander gevaarlijke afvalstoffen)

Audiocassettes

Restafvalzak

Assen (afgekoeld)

Restafvalzak (Let wel: een restafvalzak mag max. 15 kg wegen)

Asfalt (niet teerhoudend)

Recyclagepark (niet recycleerbaar)

Asbesthoudende platen

Recyclagepark (asbest)
Verplicht verpakt aan te leveren vanaf 2020. Zie voor meer info: www.mirom.be/asbest

asbest

Hechtgebonden asbest kan je ofwel verpakt naar het recyclagepark brengen ofwel aan huis laten ophalen. Meer info

Asbak (metaal)

Recyclagepark (metaal)

Asbak (glas/steen)

Recyclagepark (steenpuin)

As

Afgekoelde as- en roetresten ► restafvalzak

Arduin

Recyclagepark (steenpuin)

Antwoordapparaat (bruikbaar)

Kringwinkel

Antwoordapparaat

Recyclagepark (elektro)

Antivries

Recyclagepark (KGA)

Antitranspiratiemiddelen

Recyclagepark (KGA) Let wel: lege bussen deodorant mogen in de PMD-zak

Antigel, antirimpelcreme

Recyclagepark (KGA)

Anti-roestmiddel

Recyclagepark (KGA)

Ampullen

Apotheker

Ammoniak

Recyclagepark (KGA)

Amalganen

Recyclagepark (KGA)

Aluminiumfolie

Restafvalzak

Aluminium verpakking paaseitjes

PMD-zak

(Een verpakking die 100% aluminium is, mag in de PMD-zak. Opgelet: aluminiumfolie is voor de restafvalzak)

Aluminium schaaltje van kattenvoer

Een aluminium schaaltje mag in de blauwe PMD-zak.
Maak de folie los van het bakje  en gooi dit los van elkaar in de zak.

Afbeeldingsresultaat voor kattenvoer colruyt

Folie van schaaltje

Aluminium bakje / schotel (leeg)

PMD-zak

Aluminium

Recyclagepark (metaal)

Alkalinebatterijen

Recyclagepark (KGA)

Alcoholstift

Restafvalzak

Alcohol

Recyclagepark (KGA)

Afzuigkap (bruikbaar)

Kringwinkel

Afwasmiddel (lege flacon)

PMD-zak

Afvalolie

Recyclagepark (KGA)

Pagina's