Recyclagepark (perscontainer brandbaar afval) + eventueel: metaal bij metaal / hout bij hout