Restafval

Gebruik witte restafvalzakken voor bedrijfsafval dat door de aard, de samenstelling en de hoeveelheid vergelijkbaar is met het afval van een huishouden. Bedrijven met grote hoeveelheden gemengd bedrijfsafval  moet je een contract afsluiten met een afvalophaler. Je vindt een lijst van erkende ophalers op www.ovam.be/sorteermeer.

Kostprijs: 17 euro voor een rol van 10 zakken. Een overzicht van de verkooppunten vind je hier

PMD

Sinds 1 juli 2013 zijn bedrijven verplicht om PMD te sorteren. Bij elke ophaalronde mag je maximaal 4 PMD-zakken van 60 liter buiten plaatsen. Gebruik de PMD-zakken van de gemeente waarin je bedrijf gevestigd is. Is er geen gemeentelijke inzamelronde of heb je tweewekelijks meer dan 4 PMD-zakken, dan moet je een contract afsluiten met een privé-ophaler. De kostprijs is afhankelijk van de dienstverlening en de tariefvoorwaarden beschreven in het contract. Je vindt een lijst van erkende ophalers op www.ovam.be/sorteermeer.

Kostprijs: 3 euro voor een rol van 20 zakken.

Gesorteerd bedrijfsafval:

Met gesorteerd bedrijfsafval kan je terecht op de diftarparken

Brandbaar afval:

Met brandbaar afval kan je terecht in de verbrandingsinstallatie van MIROM Roeselare.

Download gratis commmunicatiemateriaal om je werknemers te informeren over de sorteerregels op www.sorterenophetwerk.be.