20
jan
2023

MIROM Roeselare startte de asbestophaling op in 2020, gelijklopend met de opstart van de transportafdeling toen. Inwoners die zelf asbest wilden verwijderen, of dit door gespecialiseerde firma’s lieten doen, konden een aanvraag doen voor plaatzakken, die dan aan huis worden opgehaald, en de huur van een asbestcontainer. In twee jaar tijd haalden de chauffeurs van MIROM Roeselare zo 4.000 ton asbesthoudend materiaal op in onze 12 gemeenten. Om een idee te geven, die oppervlakte komt ongeveer overeen met die van 66 voetbalvelden, of 30 keer het dak van het Antwerpse sportpaleis.

“Op die manier hebben we ongeveer al 1.600 gezinnen kunnen bijstaan bij het verwijderen van asbest”, legt afdelingshoofd Lien Bonnier uit. “Dat gaat over dakbedekking, maar heel vaak ook over de bekende golfplaten op schuurtjes en ‘koterijen’. Er zijn nog altijd heel veel woningen, garages en schuurtjes waar er asbest zit. We zijn dus blij dat we met de middelen van de Vlaamse overheid deze laagdrempelige dienstverlening kunnen blijven aanbieden, ook in 2023.”

Veilig en gezond

Het gaat trouwens niet enkel om een logistieke operatie. Voor elke ophaling krijgt de aanvrager ook duidelijke instructies en de juiste persoonlijke beschermingsmaterialen mee om alles veilig en gezond te kunnen laten verlopen. Voor deze dienstverlening gelden vaste tarieven: 170 euro voor een container en 30 euro voor een plaatzak (20 euro vanaf de tweede). Dat kan zo voordelig dankzij subsidies van de Vlaamse overheid waarop MIROM Roeselare heeft ingetekend.

En de kans bestaat dat ook 2023 een druk jaar wordt voor de diensten van MIROM Roeselare. Sinds november 2022 is nu ook het asbestattest verplicht voor wie een woning te koop aanbiedt. Dat attest geeft aan toekomstige kopers aan of en in welke mate er asbest aanwezig is in de woning die ze kopen. “Dat zal inderdaad wel een effect hebben”, schat Lien Bonnier in. “Vermoedelijk zullen toch nog wat mensen gebruik maken van onze dienstverlening om asbest te verwijderen voor ze hun eigendom te koop aanbieden. Maar MIROM Roeselare is er klaar voor.”

Meer info & een aanvraag doen kan via www.mirom.be/asbest

Check de nieuwsreportage van Focus-WTV: