14
jun
2022

Belangrijk: deponeer nóóit batterijen of apparaten in de perscontainer op je recyclagepark. En evenmin in de vuilniszak trouwens. De reden is eenvoudig: bij het gebruiken van de persmechanismen in de container of vuilniswagen, kan een batterij beschadigd geraken en zo brand veroorzaken. Bij een batterij die geperforeerd wordt, ontstaat immers een forse steekvlam. En vaak is er heel wat brandbaar materiaal aanwezig rondom. De risico’s zijn navenant: grote materiële schade en mogelijk ook gewonden.

Dit is een frequente oorzaak van brand in afvalverwerkende bedrijven, ook bij MIROM Roeselare. Bij eerdere voorvallen kon snel ingegrepen worden en bleef de schade beperkt. Maar als dit gebeurt op een recyclagepark, of in een vuilniswagen, dan kunnen de gevolgen ernstiger zijn. Om een idee te geven: in Nederland ging in 2021 een volledige sorteerinstallatie in vlammen op. De gevolgen van zo’n brand kunnen catastrofaal zijn. En niet enkel voor infrastructuur, want een brand zorgt altijd voor grote milieuschade in de wijde omgeving, door de verspreiding van rookgassen en roetpartikels.

Batterijen horen dus niet thuis in de perscontainer of afvalzak. Het gaat zowel om lithiumbatterijen als om oplaadbare batterijen. Denk dan aan klassieke batterijen, maar dus ook aan de accu die bv. aan een boormachine of ander apparaat is  bevestigd, of een batterij in een smartphone of tablet.

 

 

Enkele voorbeelden van batterijen die we tussen afval aantroffen.

In de juiste bak = goedkoper

Het is niet alleen gevaarlijk om batterijen of toestellen in de perscontainer te deponeren, het is ook overbodig en jammer. Want batterijen en apparaten kan je altijd gratis kwijt op je recyclagepark. Batterijen in een de Bebat-inzamelpunt, toestellen in de Recupel-fractie. Op die manier worden ze veilig verwerkt én gerecycleerd. Afval dat je in de perscontainer deponeert behoort tot de rode groep en is altijd betalend.

Voor alle duidelijkheid: in de perscontainer op je recyclagepark mag brandbaar afval dat niet recycleerbaar is en niet in de restafvalzak past. Dat kan bv. een tapijt zijn of een zetel. Stukken groter dan 1 m² moet je wel vooraf zelf verkleinen, zodat alles vlot in de container gaat en er niks blokkeert. Zakken of doosjes gevuld met allerlei afval mogen niét.

Recycleerbaar afval kan je kwijt bij de andere fracties op je recyclagepark en elektronica en gevaarlijke producten kan je gratis achterlaten bij KGA. Twijfel je over iets? Vraag dan altijd raad aan de parkwachter.