12
apr
2019

Onze Ronde van het Warmtenet bracht ons al tot bij de VMS en het MSKA, maar met de Burgerschool is er nog een Roeselaarse onderwijsinstelling waar ze intussen genieten van de restwarmte van de verbrandingsoven. Een van de mensen daar die daar het meest mee te maken krijgt, is Rik De Backer, hoofd van de technische dienst van de school. Rik kwam trouwens sowieso als een van de héle eerste mensen in contact met het warmtenet, want een tijd voor hij in de Burgerschool aan de slag ging, werkte hij voor z’n toenmalige werkgever in de jaren tachtig aan de aansluiting van de muziekschool. “Dat was de eerste keer dat ik een warmtewisselaar in het echt zag”, herinnert Rik zich nog.

En kijk, ruim dertig jaar later kruiste het warmtenet opnieuw zijn pad, zij het een iets moderner model dan. “Het is nu het eerste jaar dat we zo verwarmen”, vertelt Rik. “De lagere school, kleuter en middelbaar, drie vierden van de school wordt ermee verwarmd. Het andere deel zit al klaar, maar zit in wachtfase.”

"Bij elke renovatie wordt bekeken wat er ecologischer kan"

Rik kent het warmtenet sowieso al langer dan vandaag. “Ik heb de verbrandingsoven nog eens bezocht en heb dan de uitleg gekregen”, vertelt hij. “Het lijkt me een goeie zaak. Maar voor mijn werk verandert er op zich niet zoveel, de installatie is gebleven.”

De Burgerschool is hoe dan ook bewust bezig met klimaat. “Dat is altijd zo geweest”, vertelt Rik. “We zitten met de gebouwen die we hebben, maar bij elke renovatie wordt er wel bekeken wat er ecologischer kan: zonnepanelen, warmtepomp, super isolerend glas … En het wordt ook in het lessenpakket verwerkt. De leerlingen bezoeken MIROM en nemen ook eens een kijkje in de stookplaats hier.”

Maar zijn er ook ‘kilmaatspijbelaars’ in de Burgerschool? En zo ja, wat vindt Rik daarvan? “Ik vind dat de school daar correct mee is omgegaan”, vertelt Rik. “Ze hebben de leerlingen de kans gegeven om mee te gaan, maar dan wel onder toezicht. Ze hebben dan ook borden gemaakt onder begeleiding en alles is ordentelijk verlopen.”

En Rik zelf? Is hij een beetje milieubewust bezig? “Dat doe ik automatisch”, stelt Rik. “Maar niet omdat ze daar nu mee uitkomen. Het is ook logisch. Als je een lamp vervangt, dan plaats je tegenwoordig een LED-lamp hé. Je begint er soms wat meer op te letten en op de duur ben je daar stelselmatig mee bezig, maar we gaan ook het warm water niet heruitvinden hé.”

Ha neen, want dat komt gewoon tot bij de mensen thuis met ons warmenet! :D