13
dec
2019

De Warmste Week komt er aan en de medewerkers van MIROM Roeselare toonden deze week al hun warme hart. Donderdag 12 december stond 'Den Warmsten Ovent' op het programma. Personeel, buren en de klanten van het warmtenet konden op een gezellig en (zo goed als) wind- en waterdicht pop-up wintermarktje genieten van een drankje en een hapje. De durvers konden zich ook wagen aan een 'vlammetje', een uniek en - letterlijk - vurig shotje. Er werden ook handgemaakte mutsjes verkocht en we organiseerden twee exclusieve rondleidingen door onze installatie.

Dat leverde alles samen ongeveer 400 euro op (de afrekening is bijna rond) en die opbrengst gaat integraal naar vzw Boven de Wolken. Gezinnen die hun kindje tijdens of net na de geboorte verliezen, krijgen dankzij deze organisatie een professionele fotograaf op bezoek. Op die manier houden die getroffen ouders een mooie en belangrijke blijvende herinnering over aan hun kindje. Een van de medewerkers van MIROM Roeselare maakte het afgelopen jaar mee, hij en zijn partner vinden troost in de beelden die door de fotograaf van de vzw werden gemaakt. Het lag dan ook voor de hand dat we met onze actie deze nobele en nodige vzw zouden steunen. 

Volgende week start De Warmste Week in Kortrijk. Enkele medewerkers van MIROM Roeselare zullen de centen daar dan ook gaan overhandigen. 

Ook in Menen brandt de vlam trouwens voor het goeie doel. Daar waagt medewerker Bart zich op 21 december aan een warmaton van bij hem thuis tot aan het Nelson Mandelaplein in Kortrijk.