19
jul
2021

Er staan voor de komende maanden en jaren heel wat werken aan het warmtenet op de agenda. Nieuwe aansluitingen, maar soms ook nodige herstellingen aan de bestaande infrastructuur. Ter hoogte van de inrit van de parking van het voormalige H. Hartziekenhuis kruist het warmtenet de Westlaan, om zo onder meer VIncenthove en De Spil van schone warmte te voorzien. Na inspectie is gebleken dat er enkele warmteleidingen, inmiddels 35 jaar oud, niet meer in goeie staat verkeren waardoor vervanging noodzakelijk is om de goeie continuïteit en betrouwbaarheid van het warmtenet te behouden.

In augustus worden daarom deze warmteleidingen volledig vervangen. Hiervoor wordt de Westlaan vanaf 23/8 voor anderhalve week onderbroken voor alle verkeer. Ook zal deze warmtenettak hiervoor gedurende enkele dagen buiten dienst gesteld worden. Het resterende warmtenet blijft gewoon in dienst.

De voorbereidende werken starten op 9 augustus. Tijdens de werken zal er een doorgang voor fietsers en voetgangers behouden blijven, voor zover dat mogelijk en veilig is. Veiligheid staat ten allen tijde voorop. Je kan sowieso ook in beide richtingen de omleiding gebruiken via de Lindenstraat.

Van 23 augustus tot 30 augustus zal er in beide richtingen geen doorgang zijn voor gemotoriseerd verkeer. Deze periode wordt tot een absoluut minimum beperkt en kan vervroegd worden als de werken vlotter verlopen dan ingeschat.