Vanuit MIROM vertrekken ondergrondse leidingen naar verschillende warmteverbruikers: woningen, scholen, zwembad, bedrijven, ziekenhuis, openbare gebouwen...

 

Zij zijn aangesloten:

 • Onze eigen kantoren van Mirom Roeselare
 • Verschoore bloemen en planten
 • REO Veiling
 • Syntra West
 • Verkaveling Licht en Ruimte
 • MSKA: campus Groenestraat (incl. Internaat) en campus Tant
 • AZ Delta: campus Westlaan, campus Wilgenstraat en campus Brugsesteenweg
 • Vives Roeselare
 • Zusters van Liefde
 • Woonzorgcentrum Vincenthove
 • Vrije Basisschool Sint-Lutgart
 • VISO Campus D
 • CC De Spil
 • STAP (Stedelijke Academie voor Podiumkunsten)
 • Spillebad
 • Residentie Zilverberg
 • JOLU Plant
 • Gediflora
 • Ceenaeme Patrick
 • Sanac NV
 • Ford garage Devos-Dewanckel
 • Nieuw zwembad Schiervelde (Sportoase)
 • Expohallen Schiervelde
 • Sportcomplex Schiervelde
 • Kantoorgebouw SBB/Boerenbond/Landelijke Gilde
 • Grimme Belgium NV
 • Viscon Group bvba
 • Maister
 • Goddeeris Gebr.
 • Residentie de Poorterij (blok 3 en blok 4)
 • Lidl Roeselare
 • Centrale Diensten K33
 • CLB Roeselare
 • Wereldhuis Roeselare
 • Zorgbedrijf - wzc De Waterdam
 • RSL op post
 • Burgerschool
 • Woonproject Het Laere
 • CREO (CVO) Roeselare 
 • VMS Roeselare
 • vzw De Bremstruik
 • Warmtenet Eandis (OC Sint-Idesbald)

Wie wordt klant?

Stad Roeselare heeft de ambitie om tegen 2020 de CO2-uitstoot fors te verminderen. Om dat te realiseren werd het warmtenet fel uitgebreid en is er potentieel voor verdere uitbreiding in de toekomst. Bedoeling is om ook in de toekomst nog verder bijkomende organisaties te voorzien van die groene warmte. Vooral woonentiteiten en grote stookplaatsen. Hierbij wordt gekeken naar volgende zones:

 • Op de nieuwe KMO-zone Ovenhoek wordt vollop gebouwd. We verwachten hier nog enkele bedrijven te kunnen aansluiten op het warmtenet.
 • De nieuw aangelegde tak dwars door het centrum richting de Ronde Kom biedt veel opportuniteiten aan voornamelijk woonprojecten die langsheen het traject in ontwikkeling zijn.
 • De nieuw aangelegde tak door de begraafplaats biedt mogelijkheden om deze tak in de toekomst nog verder uit te breiden.
 • Het woonproject Licht & Ruimte is bijna volledig bewoond, nog enkele kavels dienen aangesloten en/of opgestart te worden.
 • Eandis heeft het warmtenet uitgebreid tot aan OC Sint-Idesbald, deze legt men nog verder aan tot aan de toekomstige verkaveling Gitsestraat-Honzebroekstraat.
 • Ook het 'oude' warmtenet wordt verder in stand gehouden met opportuniteiten langs het traject, bijvoorbeeld de herbestemming van de H. Hartsite.

Voor wie?

Verdere uitbreiding omvat de aansluiting op het warmtenet van een aantal nieuwe klanten met een grote warmtebehoefte. MIROM kijkt verder uit naar andere opportuniteiten om nog meer klanten aan te sluiten. Momenteel blijkt het echter niet haalbaar (technisch en financieel) te zijn om één enkele woonentiteit aan te sluiten.