MIROM Roeselare beschikt voor evenementen in onze 12 gemeenten over 2 evenementencontainers met daarin:

  • 10 zwarte rolcontainers (restafval)
  • 10 blauwe rolcontainers (PMD)
  • 4 gele rolcontainers (papier & karton)
  • 2 glasbollen

De 24 rolcontainers kan je per 2 verspreiden over het terrein (rug aan rug) en vastmaken met de meegeleverde kettingen en sloten. De prijs voor 1 evenementencontainer is 181,50 euro (incl. btw).

In deze prijs zit inbegrepen: de levering, ophaling van de evenementencontainer en de verwerking van alle rolcontainers met zuivere afvalstromen. De inhoud van de containers wordt bij lediging gecontroleerd. Indien de fracties (PMD, glas, papier&karton, restafval) onzuiver zijn, worden deze gefactureerd aan 8,95 euro (inclusief BTW) per rolcontainer. Keukenafval en etensresten bij restafval worden ook aanzien als niet-conform.

Op basis van de controle volgt een eindafrekening waarbij de eventuele meerkosten via factuur worden doorgerekend.

De ontlening van een evenementencontainer kan geweigerd worden, de aanvraag moet voldoen aan de bepalingen uit ons onleningsreglement. Vanaf 2023 verwachten we dat elke organisator op voorhand nagedacht heeft over de afvalstromen op hun evenement, hiervoor beoordelen we jullie afvalplan. Bovendien kunnen eventuele problemen uit het verleden een reden zijn om deze dienstverlening niet meer aan uw vereniging aan te bieden (bv. onzuivere fracties, problemen bij ophaling of levering).

  • Bij levering en ophaling dient er telkens een verantwoordelijke aanwezig te zijn en bereikbaar op mobiele telefoon! De chauffeur belt een half uurtje voor levering en ophaling de contactpersoon op.
  • Op de voorziene dag van ophaling moet de evenementencontainer ophaalklaar en bereikbaar zijn voor de vrachtwagen. Alle afvalcontainers en al het bijhorend materiaal moeten correct en op tijd klaar staan  op de verzamelcontainer, zodat de chauffeur niet hoeft te wachten.  (zie handleiding bij levering)
  • Heb je teveel afval? Gooi dit dan in geen geval tussen de rolcontainers, dit kan wegwaaien tijdens het vervoer. 
  • Wanneer de organisator deze afspraken niet nakomt, wordt er telkens 87,85 euro (incl. BTW) aangerekend.

De prijzen dd 2024, incl. BTW.

Vanaf 2024 moeten keukenafval en etensresten wettelijk verplicht apart ingezameld worden (meer info). Jullie kunnen hiervoor beroep doen op een extern kanaal om aan deze verplichting te voldoen.

 

Datum
tot

ONS AFVALPLAN

GEGEVENS AANVRAAG

Evenementencontainer

Duid hieronder het tijdstip van levering en ophaling aan, neem een marge van minimum 2 uur. 

Door deze aanvraag in te dienen, ga je akkoord met het reglement.