04
okt
2019

Uit een artikel van KW van deze week blijkt dat op verschillende recyclageparken in West-Vlaanderen asbest niet correct wordt ingezameld. In sommige gevallen wordt  het asbesthoudend materiaal tussendoor te weinig afgedekt. Sommige van deze vaststellingen zijn niet conform de adviezen in een omzendbrief van toenmalig minister Hilde Crevits uit 2008. 

 

Bij de voorbeelden die in het artikel worden aangehaald zaten ook enkele parken bij van gemeenten die aangesloten zijn bij MIROM. De recyclageparken worden uitgebaat door de gemeenten, maar uiteraard is ook MIROM Roeselare bezorgd om de veiligheid en de gezondheid van de parkwachters, de bezoekers van de recyclageparken en de omwonenden. De adviezen zijn niet nieuw en vanuit de overheid worden er ook controles en metingen uitgevoerd.

 

De risico's en gevaren die asbest mits een foutieve aanlevering kunnen veroorzaken zijn ook bekend, daarom werkt MIROM Roeselare momenteel al aan een nieuwe manier van inzamelen, in nauw overleg met de gemeentebesturen. Daarvoor zijn al extra mensen aangeworven, de logistieke operatie wordt volop ontplooid en later dit najaar start er ook een uitgebreid communicatietraject waarmee de burger geïnformeerd zal worden hoe en onder welke voorwaarden asbest veilig kan ingezameld worden. Enerzijds zal hechtgebonden asbest op de verschillende recyclageparken van MIROM Roeselare enkel nog correct verpakt mogen aangeboden worden. Die verpakkingen zullen bij MIROM Roeselare en in alle gemeenten kunnen aangekocht worden. Daarnaast wordt er ook een systeem opgezet waarbij grotere hoeveelheden door MIROM Roeselare aan huis zullen worden opgehaald. Dankzij een subsidie zullen de mensen dit bovendien kunnen doen aan een verlaagd tarief.

Binnenkort volgt hierover meer info.