Sorteer je PMD & papier en karton in de jeugdbeweging!

Fost Plus biedt samen met MIROM deze papierkratjes en PMD-rolcontainers gratis aan voor jeugdbewegingen. Met deze afvalrecipiënten spoor je de jeugd aan om te sorteren. Goed voor het milieu en bovendien goedkoper! (1 gratis krat per 20 leden, 1 gratis PMD-rolcontainer per adres van de lokalen)
De PMD-rolcontainer kun je voorzien van grote PMD-zakken die je aankoopt in het gemeentehuis of bij MIROM en kun je laten ophalen met de 2-wekelijkse huis-aan-huis ophaling. €1,50/rol van 10 PMD- zakken 

Het restafval van jeugdbewegingen kun je inzamelen in de gewone restafvalzak van MIROM die je  dan kunt buitenplaatsen voor de wekelijkse ophaling.
 

papierkratjes
PMD Rolcontainers
We vragen nog graag