Als voedsel verloren gaat voor menselijke consumptie, om welke reden dan ook, spreken we over voedselverlies. Uit onderzoek blijkt dat een derde van al het voedsel dat wereldwijd voor menselijke consumptie wordt geproduceerd, verloren gaat. Dat gebeurt in de hele voedingsketen, van boer tot consument. In absolute cijfers gaat het wereldwijd over meer dan een miljard ton voedsel per jaar. In een gemiddeld gezin, komt dat neer op een gemiddelde kost van zo'n 369 euro per jaar.

Waarom voedselverlies voorkomen?

  • Het verbetert de voedselzekerheid - de toegang die mensen hebben tot voedsel, zowel bij ons als in de rest van de wereld.
  • Het vermindert economische verliezen en leidt tot meer efficiëntie en innovatie in de voedselketen.
  • Het draagt bij tot een duurzame voedselketen en is goed voor het milieu.

Bovendien is zorgen dat je geen eten weggooit ook een blijk van respect aan de mensen die er tijd en energie hebben ingestopt, van boer tot winkelier. En het is ook beter voor de portemonnee.